In Memoriam Egri Dohánygyár
Magyarországra a dohányt sokáig külföldről hozták be, termesztése csak a török hódoltság idején, az 1660-as években indulhatott meg. A dohányzás módja a kezdeti időkben a pipázás és a burnótozás volt.

A dohány ipari feldolgozása Európában a 18. században kezdődött meg. Az első szivargyárat 1757-ben építették Spanyolországban, az első cigarettagyárat pedig 1862-ben létesítették Drezdában. Magyarországon csaknem száz évvel később, 1846-ban állították fel az első kincstári szivargyárat Temesváron.

A dohánytermesztés Magyarországon 1851-ig szabad tevékenység volt. Ekkor azonban az osztrák jövedék hatáskörét Magyarországra is kiterjesztették, s ezzel sikerült a szabad termesztést megszüntetni. A magyarországi dohánytermesztés meghonosításában Heves megye kezdettől élen járt. Aldebrőn már 1742-ben dohány kertész-községet alapított Mária Terézia. Az 1780-as években pedig Kompolton, Kápolnán, Szálakon, Deménden, Kerecsenden és Makláron indult virágzásnak a dohánytermesztés.

Már a 19. század közepén felvetődött az egri dohánygyár felállításának a terve, az érdemi
tárgyalások azonban csak 1893-ban indultak meg. Az ügyet nagyban támogatta Wekerle Sándor
pénzügyminiszter, Szederkényi Nándor országgyűlési képviselő, Kállay Zoltán egri polgármester
és Samassa József egri érsek is. A városnak szüksége volt iparra, mivel az 1886-os filoxéra járvány
nyomán a sokak számára kenyérkereseti lehetőséget nyújtó szőlő monokultúra elpusztult. Sok,
addig csak mezőgazdasági munkával foglalkozó egri – elsősorban nő – állhatott munkába.

Mivel állandó gyárépület még nem volt, a munkát 1894-ben a Korona Vendéglő erre a célra
átalakított termeiben kezdték meg a szivargyártó munkásnők. Irányítójuk Rónai István
dohányjövedéki tiszt volt.

Az építkezés első üteme 1895-ben vette kezdetét. A gyártelep területe 4 kat. hold 920 öl. 1897-
98-ban megkezdődött a gyár építésének második üteme. Ekkor készült el a gyártási épület, a
nyersanyagraktár, a víztorony, a szivattyúház, a gazdasági épület, a szénraktár, a kocsiutak, a
járdák, a légfűtési és szellőző berendezések, a vízvezeték, az iparvágány és a házitelefon rendszer.

A termelés beindulásakor a dolgozók nagy többsége nő volt, akik eleinte csak idényjelleggel
vállaltak munkát a gyárban. A gyár munkáslétszáma 43 férfi, 625 nő. Összesen 668 fő. Ezen
létszámból 5 férfi iparos. Azonban 1895 és 1910 között a munkásnők létszáma fokozatosan nőtt, a
termelés nagysága pedig tizennégyszeresére növekedett.

A gyárban egészen az 1930-as évek legelejéig csak szivart gyártottak. Főleg úgynevezett általános
szivart, de készítettek minőségi szivarokat is. A gyengébb minőségű szivarokhoz szabolcsi, szalóki,
tiszai, a minőségi szivarokhoz brazil, jávai, szumátrai, kubai dohányt használtak fel.

Az 1929-es gazdasági világválság idején nehéz helyzetbe került az egri gyár is. A szivar kiment a
divatból és hatalmas eladhatatlan árukészlet halmozódott fel a raktárakban. Sürgősen
változtatásra volt szükség. A kivezető utat a cigarettagyártás beindítása jelenthette. Oltványi
Adorján igazgató, Petró Kálmán országgyűlési képviselő és az egri érsek összefogásának
köszönhetően a Dohányjövedék engedélyezte a cigarettagyártást.

A dohányzási szokások változásának következtében a fogyasztók inkább előnyben részesítették az
egyre jobb minőségű cigarettákat. A szivarok gyártása olyannyira gazdaságtalanná vált, hogy az
eredetileg szivargyártásra szakosodott egri gyárban 1991-ben megszüntették a szivarok
előállítását.

A II. világháború befejeződése után a legfontosabb teendő a termelés újraindítása volt. A gyár
egyre nagyobb szerepet vállalt az ország dohányáruval történő ellátásából. A Kossuth, Terv és
Munkás cigarettákból évente 470 millió darabot állítottak elő. Ez a piacra kerülő cigaretták 6,4 %-át
tette ki.

Az ötvenes években nagyarányú gépesítési hullám indult el. Először a felszámolt óbudai gyár
viszonylag modernnek mondható gépparkja került Egerbe, majd különböző, a gyártási munkákat
könnyítő gépeket vásárolhatott a cég. A gépek jó teljesítményének és a sztahanovista mozgalomnak
köszönhetően kimagasló eredmények születtek a gyártásban.

A bővítésnek és az új gépek beállításának köszönhetően ugrásszerűen javultak a dohány-
felhasználási mutatók. 1963-ban lezárult a gyár történetének legküzdelmesebb korszaka. Közel 30
évig tartott, amíg a szivargyárból igazi cigarettagyár lett.

A technológiát illetően is a nagy ugrás korszaka volt ez. A filtergyártással önmagában is új üzemrész
jött létre, nem beszélve arról, hogy a papír filtereket viszkóz filterekkel kellett kiváltani. Az
előkészítést kivéve jóformán újra kellett tanulni a gyártás és a csomagolás technológiáját. Át
kellett állni a füstszűrő nélküli ovális, vagy lapos cigaretták gyártásáról a kör keresztmetszetű
cigarettatörzs képzésére, sőt a kör keresztmetszetes gyártásra kellett átállni egyes filter nélküli
cigarettáknál is. Ezzel együtt meg kellett tanulni a filter felrakás műveletét is. A csomagoláson is
változtatások történtek, az alufólia, címjelzés és a celofán használata tetszetősebb külsőt adott a
termékeknek.

Az 1950-es évek nagyarányú gépesítési programjával egyidejűleg a dolgozók munkakörülményein is
sikerült javítani. Még az adminisztráció korszerűsítésére is futotta, író-és számológépek kerültek
az irodákba. A dolgozóknak egyre több lehetőségük adódott arra, hogy a gyár szervezésében
szabadidejükben kikapcsolódjanak.

1971-ben került sor gyár 75 éves fennállásának megünneplésére. Sikeres, új termékeket is
előállítottak. Sok elismerést szerzett az 1976-ban kifejlesztett Helikon, mely a Fecske és a
Golden Smart közötti minőséget képviselte. Ez a gyártmány meghatározó, versenyképes márkájú
egri termékként került a piacra. A folyamatos színvonalas munkának köszönhetően a gyár 1981-ig
tízszer nyerte el a Kiváló Vállalat címet.

Az 1972-ben megindult IV. ötéves terv célkitűzései nyomán változások kezdődtek el a
gyártmányfejlesztés területén. Bevezették a könnyű blend típusú termékeket. Egyidejűleg a 67
mm-es cigarettahosszról átálltak a 80-85 mm-esre. Korszerűsítették a csomagolást és bevezették
a gyűjtőcsomagolást is. A filtergyártásban áttértek az acetát filter előállítására. Újabb
létesítmények felépítését is elhatározták. Egy forradalminak számító eseményre is sor került,
mivel 1972-ben elkezdődött a Golden Smart cigaretta gyártása az Austria Tabak licence alapján. Ez
a tény azt jelentette, hogy az egri gyár technológiáját és szakember gárdáját nyugati minőségű
cigaretta gyártására alkalmasnak ítélte és kiválasztotta egy nagyhírű európai vállalat.

1978-ban újabb jelentős lépésre került sor. A Philip Morris a Marlboro cigaretta gyártására licenc-
szerződést írt alá a Magyarországi Dohányipari Vállalatok Trösztjével és a Monimpex
Külkereskedelmi Vállalattal. A Marlboro cigaretta gyártására kiválasztott vállalat az Egri
Dohánygyár lett. A gyártáshoz felhasznált anyagokat a Philip Morris bocsátotta rendelkezésre. Az
első év termelési nagysága 48 millió szál volt.

A szocialista tervgazdálkodástól a piacgazdaság felé vezető út különféle állomásain az Egri
Dohánygyár is végigment. 1985 márciusában 25 fővel létrejött a Vállalati Tanács. Szerepe igen
jelentős volt a vállalat privatizációjában, melyre az 1989-ben hatályba lépett Társasági törvény
értelmében kerülhetett sor.

1991. december 19-én a cégbíróság bejegyezte az Egri Dohánygyár Kft.-t, a Philip Morris, az Austria
Tabak, az Állami Vagyonügynökség és az érintett önkormányzat tulajdonjogát. Ez az állapot 1992-
ben megváltozott, amikor a Philip Morris kivásárolta az Austria Tabak és az önkormányzat
üzletrészét és egyedüli tulajdonossá vált.

Az Egri Dohánygyár – miután a Philip Morris lett az egyedüli tulajdonosa – egy világhálózat fontos
láncszemévé lépett elő, mivel a volt szocialista országok közül elsőként Magyarországon jutott
tulajdonhoz a Philip Morris. A cég jó gazdaként egy sor új, előremutató intézkedést hozott.
Nagyarányú tőkeberuházások kezdődtek, felújítottak, illetve vásároltak új termelőgépeket,
fejlesztették az infrastruktúrát, korszerűsítették a munkakörnyezetet. Képzési programokkal,
szociális intézkedésekkel segítették a dolgozókat, fejlesztették az óvodát. Hagyományossá váltak
a Philip Morris napok, ahol a gyár a dolgozók családtagjait is vendégül látta. A nyugdíjasok is mindig
számíthattak a vállalat támogatására.

A Philip Morris, mint multinacionális cég, részt vett a város életében is. Kulturális, művészeti,
oktatási intézményeket, csoportokat, egyéni kezdeményezéseket is felkarolt az 1992-ben
létrehozott Philip Morris Alapítvány, mely később Eger Városért Alapítvány néven működött tovább.
A termelés területén is sikereket értek el. Ilyen körülmények között ünnepelte 1996-ban a gyár
fennállásának 100. évfordulóját.

Forrás:
Kincses Kalendárium 1996,
Egri séták nem csak Egrieknek III. : Bujdosné Pap Györgyi: Az egri dohánygyári emléktár
Egri Dohánygyár
Egri m. kir. Dohánygyár

<<< Főoldal                                                                                    Vissza >>>

A mozgás élet! Fedezd fel a természet szépségeit!
Utazás, aktív pihenés, kirándulás, természetjárás, szállás, túrázás, egyéb kultúrtörténeti programok!


     ©Jogi nyilatkozat!

Jelen honlap, teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A honlap tulajdonosa, a honlapon található szövegek, képek, animációk, és egyéb anyagok szerzői jogainak és más szellemi tulajdonjogoknak korlátlanul tulajdonosa. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az oldal tulajdonosa felhasználásra vonatkozó felhatalmazást, jogot kizárólag külön, egyénre szabott, írásos engedély alapján engedélyez a honlapon közzétett tartalommal kapcsolatban.

Eger A mozgás élet - Fedezd fel a természet szépségeit!
Utazás, aktív pihenés, kirándulás, szállás, túrázás, túrafelszerelés, természetjárás, egyéb kultúrtörténeti programok
Free blog counter

SubmitexpressSzolgáltatónk - Domain - Webtárhely Hunweb Hun-Web Linkek Linkpark Magyar honlap WYW kereső WYW link Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény
Az erdő fohásza websas.hu Bécsiszelet Vendéglő Online gombahatározó DVD Top Toplista mrmunkaruha Wass Albert Emlékére
eXTReMe Tracker
linkcsere

Design: © - Szerkesztő: © - 2005 - . - Minden jog fenntartva !